Duyurular Yönetici Sınavını Kazananların İsim Listesi (ACİL)

Yönetici Sınavını Kazananların İsim Listesi (ACİL)

İLGİ: 28/02/2013  tarihli ve 28573  sayılı Resmi Gazete´ de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği"


      İlgi yönetmeliğin 13. Maddesinin birinci fıkrasında "Eğitim ve öğretime yeni açılacak eğitim kurumlarına, eğitim kurumunu eğitim ve öğretime hazır hale getirmek üzere, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunca belirlenen ve vali tarafından yönetici olarak atanmayan adaylar öncelikli olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi ve valinin onayıyla, sınav sonuçlarına göre müdür ataması yapılıncaya kadar kurucu müdür görevlendirilebilir." ifadesi yer almaktadır. İl dışından İlimize atanan ve İlimizden ayrılan öğretmenlerin bulunması sebebiyle en son yapılan Yönetici sınavında başarılı olan öğretmenlerin listesinin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
     İlçemiz resmi okul ve kurumlarında görev yapan tüm öğretmenlere imza karşılığı duyurularak, istenildiğinde gönderilmek üzere okul müdürlüğünce saklanmasını, yazımız ekinde gönderilen formun ise sınavı kazanan her yönetici adayınca doldurarak (el yazısı ile) 20 Haziran 2013 Perşembe günü Müdürlüğümüzde olacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Zafer KOTAN

Şube Müdürü

Yazı için TIKLAYINIZ.

 Yayın:19.06.2013 - Güncelleme:19.06.2013 - 16:41 - Görüntülenme:121